Domingo, Andreu, Centre d’Estudis Demogràfics (CED-CERCA), España