Yeh, Shang-Pao, Department of Tourism. I-Shou University. Kaohsiung. Taiwan, Taiwán, Provincia de China