Giner, Salvador, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, España