Domingo i Valls, Andreu, Centre d’Estudis Demogràfics (CED) Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), España