Rey-Araújo, Pedro M., Universidade de Santiago de Compostela, España