Simó-Noguera, Carles X., Universitat de València, España