Domingo, Andreu, Centre d’Estudis Demogràfics / CERCA, España