Menacho, Teresa, Centre d’Estudis Demogràfics / CERCA, España